Menu

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
16 «Хімічна та біоінженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 
161 «Хімічні технології та інженерія» 
та професійним спрямуванням 

«Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»

Форма навчання – денна

Термін навчання – 1,5 року

Магістерська підготовка зі спеціалізації «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» реалізує освітньо-професійну програму, що базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної й педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукомістких та високих технологій.

Магістр-технолог є ключовою фігурою наукового забезпечення інноваційних технологій харчових добавок та косметичних засобів, передусім в індустрії сучасних харчових добавок, харчових та косметичних продуктів.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові. Фахова компонента магістерської програми має забезпечити фахові компетенції випускника вказаної спеціальності.

Наукова компонента магістерської програми призначена для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності. Дуже важливим у науковій діяльності магістра є здатність відчути – осмислити – сформулювати концепцію свого задуму, свого бачення шляхів вирішення проблеми розробки нових технологій, проблеми створення хімічного дизайну інноваційних харчових добавок та інноваційних харчових і косметичних продуктів.

Випускники кафедри хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії мають навики розробки наукових принципів створення харчових добавок функціональної дії; вміють формувати інноваційні підходи у створенні нових видів харчових добавок, розробляти методи створення та модифікації нових функціональних матеріалів і технологій, а також застосувати їх у харчовій та косметичній промисловості; досконало володіють основами сучасних методів дослідження та аналізу харчових добавок та продуктів, і передусім хімічної технології харчових добавок та косметичних продуктів. Вони мають навички розроблення та хімічного моделювання нових видів харчових добавок та косметичних продуктів із урахуванням сучасних здобутків науки і техніки, зокрема нанотехнологій.

Ступінь магістра дає можливість працювати на хімічних, фармацевтичних та харчових підприємствах різних форм власності, у навчальних закладах, наукових та конструкторських організаціях, на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві та реалізації харчових добавок; у лабораторіях, що сертифікують харчові продукти та харчові одобавки і контролюють їх якість.

Випускники магістратури можуть продовжувати наукову діяльність в аспірантурі та докторантурі університету.

Магістри з хімічних технологій харчових добавок та косметичних продуктів можуть виконувати організаційно-керівну, виробничо-технологічну, науково-дослідницьку, торговельно-комерційну діяльність на підприємствах хімічної, харчової і переробної промисловості.

Це майбутні директори науково-дослідних інститутів, директори лабораторій; начальники лабораторій з контролю виробництва, керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання (декани, завідувачі кафедр, директори коледжів), головні експерти з якості сировини та готових продуктів, керівники науково-дослідних підрозділів, завідувачі науково-дослідних лабораторій, викладачі університетів та інших навчальних закладів, головні наукові співробітники центрів інтелектуальної власності, наукові співробітники-консультанти у сфері харчових виробництв, фахівці аналітичного контролю у науково-дослідних інститутах та центрах оцінки якості харчових продуктів.

Магістри з хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів можуть працювати  у престижних компаніях, фірмах та державних установах, у колективах Комітету з контролю за обігом наркотичних речовин (хіміки-технологи), лабораторій з якості харчових продуктів при митницях (головні експерти з харчових добавок), Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Інституту органічної хімії НАН України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Інституту технічної теплофізики НАН України (наукові співробітники, керівники наукових проектів), фірми з виробництва та використання харчових добавок.

Сайт університету НУХТ

Сайт факультету БТЕК

Instagram кафедри

Журнал успішності студента

Погода в Києві

Статистика

Користувачі
5
Статті
189
Перегляди статей
45727
Go to top