Menu

Сабадаш Наталія Іванівна,

доцент кафедри хімічних технологій

харчових добавок та косметичних засобів,

 

 

НАВЧАННЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У 2004 р. закінчила з відзнакою Національний університет харчових технологій та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю “Технологія цукристих речовин“ (спеціалізація – Технологія крохмалю та крохмалепродуктів).

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність 05.18.05 – Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння) на тему «Удосконалення технології високомальтозних сиропів із кукурудзяного крохмалю».

З 2008 р. працює асистентом кафедри фізичної і колоїдної хімії НУХТ.
У 2013 р. переведена на посаду доцента цієї ж кафедри. У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної і колоїдної хімії.

Є автором 77 публікацій, у тому числі 7 навчально-методичних публікацій та 70 наукових, з яких 21 стаття, 6 патентів, 43 тези, які опубліковано в провідних іноземних та українських виданнях.

Викладає дисципліни (та проводила постановку нових лабораторних робіт):

 • Хімія та технологія косметичних засобів;
 • Інноваційні технології харчових та косметичних виробництв;
 • Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія);
 • Загальні харчові технології;
 • Сенсорний та фізико-хімічний аналіз харчових добавок та косметичних засобів.

Є членом Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проектів за освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр». Входить до складу приймальної комісії зі спеціальності 161 Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів.

Сфера наукових інтересів: Розроблення технологій косметичних емульсій та вивчення їх фізико-хімічних властивостей; Синтез оксид-полімерного композиту та дослідження його фотокаталітичної активності й можливості використання в якості УФ-блокатору й інгредієнту сонцезахисних косметичних засобів; Розроблення способів отримання структуроутворюючих харчових добавок типу карбогідратів шляхом фізико-хімічної модифікації крохмалю та їх використання у виробництві косметичних засобів піно-миючого призначення; Сабадаш Н.І. співпрацює з Херсонським національним технічним університетом та є співвиконавцем комплексного наукового проекту «Дослідження впливу високоенергетичної дискретної обробки ліпідовмісних систем на зміну властивостей, якості та безпечності косметичних продуктів».

Сабадаш Н.І. активно займається підготовкою висококваліфікованих фахівців випускового напряму. Результати наукових робіт, що виконані під керівництвом Сабадаш Н.І., щороку представлені на багатьох конференціях та Всеукраїнських конкурсах, на яких студенти займають призові місця, зокрема:

 • в березні 2016 р. студентка Айрапетова В.В. (ХТ-4-3) зайняла 2 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Хімічні технології». Тема роботи «Дослідження фотокаталітичної активності ZnO модифікованого полівініловим спиртом». Одержані результати мають важливе практичне значення, що базуються на можливості використання отриманого оксид-полімерного композиту ZnO/ПВС в якості УФ-фільтру та інгредієнту сонцезахисних косметичних засобів.
 • в березні 2017 р. студентка Бахмут Ж.О. (ХТ-4-6) зайняла 2 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Хімічні технології». Тема роботи «Отримання косметичних емульсій з ланоліном та дослідження їх фізико-хімічних та реологічних властивостей»
 • 22 квітня 2016 р. студенти Айрапетова В.В. та Кияшко О.М. (ХТ-4-3) зайняли призове місце (одне з трьох) на VI Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених із хімії та хімічної технології, яку було проведено на базі НТУУ "КПІ", отримавши диплом у номінації "Краща доповідь". Тема роботи: "Дослідження термічної стабільності шихти для синтезу оксид-полімерного композиту – УФ-блокатора сонцезахисних кремів".
 • 6 квітня 2017 р. студентка Бахмут Ж.О. (ХТ-4-6) зайняла 3 місце на 83-й Міжнародній науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”. Англомовна секція «Хімічна технологія». Тема: «Research of physical – chemical and rheological characteristics of an emulsion cream with lanolin» (керівник – к.т.н., доцент Сабадаш Н.І.).
 • 12 квітня 2016 р. студентка Кравченко А.Г. (ХТ-4-3) зайняла 1 місце на 82-й Міжнародній науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”. Підсекція 20.5: Фізична, колоїдна хімія та хімічна технологія. Тема: «Визначення ступеня етерифікації пектину титриметричним методом».
 • 2 червня 2017 р. студенти-магістранти В. Айрапетова В., Кравченко А., Конотоп К. в рамках Форуму Косметологів 2017, на сесії Освіта та Кар’єра представили свою наукову роботу на тему «Застосування харчових полімерів в блисках та рідких помадах для губ з метою покращення їх стійкості».

Сайт університету НУХТ

Сайт факультету БТЕК

Instagram кафедри

Журнал успішності студента

Погода в Києві

Статистика

Користувачі
5
Статті
189
Перегляди статей
45704
Go to top